8.09.2018 - Powakacyjne spotkanie modlitewno - formacyjne