9.09.2017.2012 - Powakacyjne spotkanie modlitewno - formacyjne