10.09.2016 - Powakacyjne spotkanie modlitewno - formacyjne