8.09.2012 - Powakacyjne spotkanie modlitewno - formacyjne